Kristen og homo

KRISTENDOM OG HOMOSEKSUALITET
 – sett i lys av hva Guds Ord – Bibelen sier

La oss sammen se på en del fakta. De homoseksuelle og lesbiske har fått betydelig politisk og sosialt gjennomslag i Norge og mange andre land. De har "kommet ut av skapet", som det sies. Gjennom TV, radio, aviser og blader forkynner de mest aktive sin lære om toleranse, likhet, rettferdighet og kjærlighet. De ønsker ikke å bli oppfattet som unormale eller farlige. De vil ha aksept for sin livsstil og vil at du skal ønske dem velkommen med åpne, kjærlige armer idet du aksepterer det de gjør. Mange mennesker som klart oppfatter seg selv som heterofile støtter deres kamp for likeverd og respekt.

I California i USA har senatet behandlet flere lovforslag som sikrer at homoseksuell praksis er lovbeskyttet i staten. Disse lovene berører arbeidsgivere, hus-utleiere og skoler. Til og med menigheter har fått lovpålegg om å ansette kvoter av homoseksuelle.

De kristne har i stor grad stått tause og sett på mens homoseksuelle aktivister bevisst bruker politisk makt til å fremme sin ideologi og til å forsøke å kontrollere Kirken. Varsko-ropene har man helst hørt utenfor Kirken.

Hva sier Bibelen om homoseksualitet ? Kan man være kristen OG homofil ?

Der er de som sier at Bibelen ikke fordømmer homoseksualitet. Ulike vers siteres (ut av sin sammenheng) og versene som taler klart om homoseksualitet bortforklares. Verden ønsker å endre Guds Ord og dets lære til noe mer passende for sin syndige natur. Sannheten blir like fullt stående for oss som tror: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd. Det betyr selvsagt ikke at de har et annet menneskeverd, at ikke alle er like mye verd som mennesker. La oss se på noen skriftsteder som har betydning for deg om du bekjenner deg som kristen. Dersom du ikke gjør det, vil det som står under slett ikke bety noe fra eller til for deg.

3Mos 18:22 "Med en mann skal du ikke ligge slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig."

3Mos 20:13 "Hvis en mann ligger med en mann slik som han ligger med en kvinne, har de begge gjort noe avskyelig. De skal sannelig dø. Deres blod skal komme over dem."

1 Kor 6:9-10 "Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike."

Rom 1:25-28 "De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen. På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de gjerningene som ikke sømmer seg."

1Tim 1:8-11 "Vi vet imidlertid at loven er god, hvis man bruker den på lovlig måte, og vit dette: Loven er ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære, og strider mot Den velsignede Guds herlighets evangelium, det som ble betrodd meg."

Som du selv ser fordømmes homoseksualitet klart av Bibelen. Det går imot Guds skapte ordninger. Han skapte Adam og formet så kvinnen. Dette er det Gud har forordnet, og det er godt. Homoseksualitet har over seg en alvorlig dom forordnet av Gud selv, ulik andre synder. Denne dommen er enkel: De blir overgitt til sine lyster. Dette betyr at deres hjerter tillates å herdes ved deres synder (Rom 1:18ff) Resultatet blir at de ikke lenger kan se det gale de gjør. Uten erkjennelse av sin syndfulle, fortapte stilling vil der ikke bli noen omvendelse og håp i Jesus. Uten Jesus – ingen tilgivelse. Uten tilgivelse – ingen frelse.

Burde homoseksuelle tillates å gifte seg med hverandre?

Å si at homoseksuelle ikke skal gifte seg, i det politiske klima av moralsk forfall som finnes i dag, er upopulært. Bør en kvinne tillates å gifte seg med en annen kvinne? Bør en mann få gifte seg med en annen mann? Burde de gis beskyttelse gjennom lovgivningen og spesielle rettigheter for å praktisere sin homoseksualitet?

Bibelen fordømmer klart homoseksualitet. Det behøves ikke mye innsikt for å se at homoseksuelle ekteskap også fordømmes. Men vårt samfunn bygger ikke på Bibelen når det gjelder moralsk sannhet. I stedet stoler man på en humanistisk og relativistisk moralsk base som man så bygger sin etikk på. Vi lever i et nærmest fullstendig sekularisert samfunn. Hva religionene sier betyr ikke lenger noe særlig.

Det er like fullt slik at mange mennesker, fra ulike religioner og trossamfunn, i tillegg til mange humanister, mener at homoseksualitet ikke er naturlig. Mann og kvinne er øyensynlig bygget for å passe sammen. Det naturlige design er åpenbart. Det er ikke naturlig å koble to menn eller to kvinner. Dersom en slik kobling ble den dominante praksis i dyreverdenen ville artene snart trues av utryddelse. Likevel er det noen som hevder at homoseksualitet er naturlig fordi det forekommer i dyreverdenen. Da har man straks et problem. I naturen ser vi dyr ete sitt bytte levende. Vi ser villskap, ondskap og ekstrem brutalitet. Likevel tillater vi ikke slik oppførsel i vårt eget samfunn. Man kan ikke tilfeldig sammenligne enkelte fenomen i dyreverden med oss mennesker og utelate andre. Man må være konsekvent og slett ikke sammenligne oss med dyr. Vi er ikke dyr. Vi er skapt i Guds bilde!
Politisk beskyttelse av en seksuell praksis er idiotisk. Vi tror ikke at det er passende å ha lover som sier at homoseksuelle har "rettigheter". Hva da med pedofili, nekrofili og annen avvikende seksuell praksis? Burde også disse være beskyttet av loven? Dersom homoseksualitet er lovbeskyttet, hvorfor ikke disse andre også?

Vi vil hevde at homoseksualitet er med og bryter ned samfunnet. Ekteskapet mellom mann og kvinne er basis for vår kultur. Det er den mest grunnleggende enhet. Ødelegg den – og du ødelegger samfunnet!

Hvordan skal den kristnes holdning til den homoseksuelle være ?

Bare fordi noen er homoseksuell, så betyr ikke det at vi ikke kan elske ham (eller henne) eller be for dem. Homoseksualitet er synd, og som med annen synd, så må den behandles på den eneste mulige måten. Den behøver å legges ved korsets fot, man må omvende seg, og motta nåde og tilgivelse fra Gud. Gud elsker alle mennesker, uansett legning. Det er nåde og håp i det kristne budskap.

Som kristne må vi be om frelse og utfrielse fra homoseksualitet på samme måte som for enhver person som lever i synd. Den homoseksuelle er fremdeles skapt i Guds bilde selv om han lever i alvorlig synd. Derfor skal vi vise ham (eller henne) samme respekt som alle andre vi kommer i kontakt med. Dette betyr selvfølgelig ikke at vi godtar deres synd. Ikke gå på kompromiss med ditt vitnesbyrd pga en sosialt akseptert mening som er fullstendig ugudelig!

DET ER HÅP !

Til deg som sliter med tanker om at du er homoseksuell vil jeg si følgende: Du står midt i en åndelig strid om ditt liv. Jesus vil deg det beste. Han vil at du skal leve fri fra alle tanker og forestillinger som binder deg og skaper frykt i ditt liv. Når du vender deg til Ham og oppriktig søker hjelp hos Ham, vil Han ikke fordømme deg og støte deg bort. Han elsker deg akkurat slik du er NÅ. Jesus er sannheten som setter deg fri !

Karmøy Apostoliske Menighet bryr seg om mennesker i nettopp din situasjon og vil gjerne stå sammen med deg i den kampen du opplever akkurat nå. Vi vil stå sammen med deg i forbønn og i praktisk rådgivning og personlig hjelp i en tøff tid. Send en e-mail eller et brev til pastoren. Han har absolutt taushetsplikt og vil gjerne engasjere seg i å hjelpe deg.

Stå ikke alene – ta kontakt nå !

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik