Kristen enhet

GUDS BARNS ENHET – EN INDERLIG KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE

Kristenheten er ment å representere Jesus, som lærte kjærlighet, tilgivelse, offer, enhet og ydmykhet. Selv om dette er kvaliteter som til en viss grad finnes, har kristenheten demonstrert en egen evne til å overse alle disse uttalte dyder og tillate at de svekkes av kirkepolitikk og doktrinelle forskjeller. Dessverre er det slik at flisespikking på ubetydelige læremessige ulikheter har tatt fra oss flere av disse enn vi innrømmer. Vi bruker altfor mye tid på å se på det som skiller, slik at vi kan gjemme oss bort i menigheter som er designet for å holde medlemmene mest mulig komfortable. På utsiden går mennesker til helvete – på innsiden kjører vi vårt religiøse "program".

Jeg mener ikke at det er uviktig å vokte læren. Det er det såvisst. Uten at vi har en forståelse av hvem Gud er, hva Han har gjort og hva vi må gjøre ville vi alle gått fortapt. Vår frelse avhenger av og hviler på hvem Jesus er og hva Han gjorde for oss. Vi behøver å kjenne Sannheten. Og vi må adskille oss fra falsk lære som tar bort kraften i Jesu frelsesverk og offer. Men vårt motiv for å vokte læren må være for å avsløre vranglære. Vi må adskille oss fra falske lærere og falsk lære, men ikke fra hverandre!

Til tross for ulikt syn på mindre viktige enkeltheter i læren kan vi fremdeles ha fellesskap og arbeide for vårt felles mål: Menneskers frelse fra evig fortapelse. Dette klare fokus ser vi både i Jesu liv og hos apostelen Paulus – en raushet når bare evangeliet blir forkynt og mennesker frelst. Etter min mening er det dette som er den "sunne lære". En balanse i forhold til grad av viktighet. Derfor opplever vi fellesskap og brorskap med alle troende som forkynner Jesus som Herre og eneste vei til Gud.

– Vi tror at Guds barns enhet springer ut av en inderlig kjærlighetsrelasjon til Jesus og hverandre – ikke ut fra en felles teologisk plattform!

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik