Klimaendringer

 Klimaforskere over hele verden har i lang tid advart mot konsekvensene av en menneskeskapt klimaendring. Det er nå et anerkjent faktum at forurensingen av atmosfæren allerede er i ferd med å skape en global oppvarming.

Vitenskapsmenn slår i FN's klimarapport fast at denne vil føre til alvorlige følger for jordens befolkning i form av dramatiske endringer i klimaet og økosystemene på jorda. Så alvorlig er rapporten, at den ble trukket tilbake rett før den ble publisert. Sannheten ville skapt frykt og utrygghet i hele verden i en slik skala at det tryggeste er å hemmeligholde deler av den og dessuten skrive om den delen som offentliggjøres, slik at det ikke skaper panikk.

Det kom likevel frem at forskernes konklusjoner i den rapporten vi aldri fikk se, var entydig skremmende. Vi går mot en definitiv katastrofe i ganske så nær fremtid.

For oss kristne er det interessant å se at Bibelen forutså disse klimaendringene og katastrofene flere tusen år før de oppstår. Vi skal her se på en av de meldinger Bibelen gir oss.

I kapittel 21 i Lukas evangelium snakker Jesus om Jerusalems ødeleggelse og om tiden for Hans gjenkomst til jorden. Historien forteller oss at Jerusalem ble omringet av krigshærer og lagt i ruiner i år 70 etter Kristus. Dette forutsier Jesus i vers 20 ca 40 år før det virkelig skjer. Fra vers 25 går Han videre til å snakke om noe som skal skje enda lenger inn i fremtiden:

"Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes." (v. 25-26)

Det er interessant for oss som lever i 2007 å se at Han snakker om at vi blir grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser; for det var akkurat det som skjedde da tsunamien tok livet av hundretusener av mennesker i Asia 26. desember 2004. Det kom som et sjokk over oss, og enhver av oss fortvilte ved det vi ble vitne til på TV.

 Deretter sier Jesus at mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. Det er nettopp det som nå er i ferd med å skje over hele verden. Det er en oppvåkning for fremtidig katastrofe; for det som skal komme. Jesus sier her at vi blir redde når vi blir klar over hva som kommer. Vi lever bokstavelig talt i vers 26 i dette øyeblikk.

For oss som er frelst og tilhører Jesus er ikke dette noe skrekkscenario. For Jesus sier at vi skal rette oss opp og løfte hodet når vi ser dette skje (v. 28) og videre at vi da vet at Guds rike er nær (v.31).

Klimaendringene er et varsel om at den sivilisasjon vi kjenner skal ta slutt og at noe nytt kommer. Klimaendringene varsler opprettelsen av Tusenårsriket, da Jesus, Fredsfyrsten, skal herske som Konge over Israel og opprette et fredsrike over hele jorden.

 

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik