Abort eller ikke

ER DET GALT Å TA ABORT ?

Mamma, er det deg?Mamma, er det deg?Ja, abort er galt. Gud har sagt: "Du skal ikke slå i hjel" (2Mos 20:13). Det liv som utvikler seg i mors liv er et barn, en baby. Bibelen omtaler livet i livmoren som et barn. 2Mos 21:22 sier: "Hvis noen menn er i slagsmål og skader en kvinne som er med barn, så hun føder for tidlig, men uten at det skjer noen skade, skal han sannelig bøtelegges, og han skal betale det kvinnens mann pålegger ham ut fra en utregning."

Hovedbekymringen for de som forsvarer morens frie valg er ikke å verne om det livet som finnes i morens liv. I stedet er det "rettighetene" til moren som skal stå over barnets rett til å leve. Barnet, som selvfølgelig ikke kan hevde sine rettigheter, blir drept. Og for å gjøre drapene mer "spiselige" kalles barnet "foster", "vevsklump", "det ufødte liv" eller nå sist "befruktet stamcelle" osv. Dette letter på vår samvittighet. Noen sier at "det" ikke er levedyktig, men da må vi spørre om vedkommende noen gang har sett ultralydbilder av et barn i mammas mage? Bilder fra aborter viser til og med at "dette ikke-levedyktige fosteret" forsøker å trekke seg unna instrumentene som brukes i inngrepet – det forsøker å beskytte seg. Det ønsker å leve. Noen svarer da at selv en rotte ønsker å leve. Men her snakker vi da virkelig om et menneske i mammas mage!

Bibelen taler om å beskytte de svake og de utslåtte. Men når det gjelder abortaktivister ofres barnets rettigheter for morens – og faren har slett ingen rettigheter. Noen mødre hevder at barnet er en del av hennes kropp og at hun har rett til å gjøre med sin kropp som hun vil.

Sann kjærlighet søker ikke sitt eget, men bryr seg like mye om andre. Sann kjærlighet gir. "For så elsket Gud verden at Han GAV sin enbårne Sønn…" (Joh 3:16). Abort blir hos noen det ultimate uttrykk for egoisme. Det setter morens forgodtbefinnende og ønsker foran livet til deres egen baby. Å drepe barnet i mors liv er å se seg selv viktigere enn alt annet.

Selv i naturen forekommer det ikke at dyrene dreper avkommet de bærer på. Mennesket er den eneste skapningen som dreper sine barn før de er født. I vårt samfunn med "rett selvbilde", "personlig utvikling" og "selvrealisering" taper sann kjærlighet og døden vinner.

DER ER TILGIVELSE HOS JESUS

Like fullt, der er håp i Jesus. Dersom du har tatt abort kan du få tilgivelse hos Jesus. Alt du behøver å gjøre er å bekjenne din synd, så er Han trofast og rettferdig så Han tilgir deg og renser deg fra all skyld. Han vil også lege de sår som dette har påført deg i ditt hjerte. Mange som har gått igjennom en abort vitner om at de sliter med skyldfølelse og depresjoner. Jesus vil sette deg fri. Hans blod vasker alt bort.

Den ikke-troende lar seg gjerne ikke overbevise av Guds Ord. Her kommer en liste med argumenter du kan bruke for å hjelpe andre med å ta et riktig valg.

Argumenter mot abort

1. Det som vokser i morens mage er levende.
–a. Selv encellede organismer er levende.
–b. Det som vokser i morens mage er mer enn en encellet organisme.

2. Det har trekk av å være et menneske.
–a. Det er et produkt av menneskelig DNA og har derfor menneskelige trekk.
–b. Fordi det er menneskelig i sin natur vil det resultere i et menneskebarn dersom det gis muligheten til å leve.
–c. Mennesket er ikke menneske fordi det har føtter, hender, går oppreist og snakker. De er mennesker på grunn av sin natur.
—-i. En person født uten ben og armer er fremdeles et menneske.
—-ii. En person som ikke kan snakke er fremdeles et menneske.
—-iii. En person i koma, hjelpeløs, fraværende, ubevegelig, er et menneske.
–d. Det som vokser i morens mage har ikke et dyrs, en fugls eller en fisks natur. Det har en menneskelig natur.

3. Å abortere livet som er menneskelig i natur, er å drepe det som er menneskelig i natur.
–a. Derfor er abort å drepe et liv som er menneskelig i natur.
–b. Hvordan har da moren rett til å drepe mennesket i seg?

Svar på innvendinger

1. Livet i magen er ikke menneskelig fordi det ikke er fullt utviklet!
–a. Dette argumentet ser bort fra at dette livets natur er menneskelig. Det har menneskelig DNA og er levende. Hvordan kan man si at det ikke er menneskelig dersom det lever og har menneskelig DNA?
–b. Dette bygger på en feil premiss om at noen ikke er menneskelig før han/hun er fullt utviklet.
—-i. Hva er å være fullt utviklet? Én time før fødselen eller én time etterpå? Er der egentlig noen forskjell?
–c. Når oppstod forandringen? Når gikk barnet over fra å være ikke-menneskelig til å være menneskelig?
–d. Nøyaktig når blir det menneskelig og hvilke kriterier skal legges til grunn for denne bedømmelsen?
—-i. Dersom du ikke kan avgjøre når så står du altså i fare for å drepe en person.

2. Det menneskelige vevet som produseres i kvinnen er hennes egen eiendom!
–a. Men dersom det som vokser i magen er en person, kan den jo ikke eies.
–b. Er livet i magen en eiendom som en katt eller hund som kan eies?
–c. Eller når slutter barnet å være en eiendom som eies av moren? Ved fødselen? Et år gammel? To? Ti? Tyve?
—-i. Det er dyr som eies, ikke mennesker – dersom du da ikke vil ha tilbake slaveriet.
–d. Dersom vevet ikke er menneskelig, men bare et organ slik som magen, tilhører det personen det er i.
—-i. Men, magen er ment å være mage. Livet i magen er ment å være en person. De er forskjellige i design og natur.
—-ii. De har forskjellig natur fordi magen ikke har i seg muligheten til å bli en person.
—-iii. Men et menneske har mulighet til å produsere en mage.
——1. Derfor, å være menneskelig innebærer altså å ha en kropp, men defineres ikke ved det.

3. Livet i mors liv er en del av kvinnen og hun har rett til å gjøre som hun vil med sin kropp!
–a. Dersom det er en del av kvinnen – vil det si at hun har fire armer, fire bein og to hoder? Er det hva et menneske er?
–b. Det er en del av kvinnen bare i den betydning at det lever og utvikler seg inni moren.
–c. Hennes kropp gir føde til dette nye livet. Hennes kropp er separat fra dette nye livet.
–d. Livet som vokser i magen kan til og med ha en annen blodtype enn moren. Det er derfor et uavhengig liv med menneskelig DNA.

4. Ved abort skades ingen, siden fosteret ikke er en person!
–a. Du antar at det ikke er menneskelig selv om det lever og har menneskelig DNA og feller den dom at det ikke er en person.
–b. Fosteret lever og døden skader det.
–c. Fosteret har menneskelig natur og blir skadd ved utskraping, utriving og/eller ved at hjernen suges ut (spesielt ved seinaborter).
–d. Betyr dette at moren ikke har noen følelser for det livet som fjernes fra hennes mors liv, den vidunderlige plassen som kun kvinner har?
—-i. Er virkelig ikke kvinnen skadd etter dette? Utallige kvinner får psykiske problemer og skader etter å ha drept barnet i sin mage.

5. Der er allerede for mange mennesker i verden!
–a. Når begynte antall mennesker på jorda å bestemme verdien på et menneskes liv?
–b. Og dersom antallet er til bekymring, skulle man da ikke heller begynne med å fjerne gamle og syke? Eller kanskje avlive de som ikke er så intelligente eller ikke har et bra nok utseende? Hvor skulle dette ende?

6. Et spørsmål som kan stilles til de som støtter fri abort og ikke innser at livet i magen er menneskelig: Er det ok å ta et befruktet egg (fra kvinne og mann) og plassere det i magen på en hund?
–a. Dersom svaret er nei, hvorfor? Dersom det ikke er menneskelig, spiller det vel ingen rolle, gjør det vel?
–b. Dersom du seier nei fordi det vil bli et menneske innrømmer du at det har menneskelig natur og lever. Og dersom det har menneskelig natur og lever har du ingen rett til å abortere det.
–c. Dersom du sier at det er OK, hvorfor er det det?

Hva Bibelen sier om vår tilblivelse

Sal 139:13-16 For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for Deg, da jeg ble dannet i det skjulte, og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så Dine øyne meg. Og i Din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet.

Sal 100:3 Kjenn at Herren, Han er Gud. Det er Han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er Hans folk og den hjord Han røkter.

Job 10:8 Dine hender har formet meg og dannet meg i alle deler til en enhet. Likevel vil Du nå ødelegge meg.

Job 31:15 Han som formet meg i mors liv, har Han ikke også formet de andre? Var det ikke Den samme som gav oss form i mors liv?

Job 33:4 Guds Ånd har dannet meg, Den Allmektiges ånde gir meg liv.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik