Jesus

Joh. 14:6-7 : Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham.»


Jesus taler her om seg selv som Veien til Faderen. Den eneste veien! Det er dette som er selve kjernen i Bibelen og i den kristne tro. Til tross for alle verdens religioners forsøk på å fortelle oss hvordan vi kan bli forenet med "guddommen", finnes det like fullt bare en vei til Gud. Og med Gud mener vi Skaperen av universet. Til Ham finnes det bare en dør – nemlig Jesus Kristus – Hans enbårne Sønn. Det er gjennom Ham og Hans forsonende offer på korset at vi kan bli frelst.

Samtidig sier Jesus også noe annet interessant: «…Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham.» Disiplene forstod ikke hva Jesus mente. Filip ber Jesus vise dem Faderen. Da svarer Jesus ham følgende: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip?» (v.9) Her identifiserer Jesus seg 100% med Faderen og taler som om det er Faderen selv som står foran dem. Og det er nettopp det det er. I Joh. 10:30 sier Jesus: «Jeg og Faderen, Vi er ett.» Vi kan altså ikke skille Faderen og Sønnen. De er Guddommen sammen med Den Hellige Ånd.

Dersom du ønsker å vite mer om Jesus og hva Bibelen lærer oss kan du også lese vårt tros- og læregrunnlag. Du finner også en artikkel om kristen enhet her. Dersom du vil gi ditt liv til Jesus akkurat nå kan du klikke her.

Alle bibelsitater er fra Bibelen Guds Ord, (Skjetten, Norway: Hermon Forlag A/S) 1998, ©1997.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik