Visjonen

Menighetens visjon

Guds vilje er klar og entydig gjennom Jesu befaling i Matteus 28 om å "gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler" av Jesus Kristus. Det ligger i Guds hjerte at Han vil at "alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse" (1. Tim.2,4).

Høsten 1999 mottok vi fra Herren oppdraget / visjonen vi arbeider etter i menigheten:

Jes. 61:4 "De skal bygge opp igjen ruinene fra fordums tid, de skal gjenreise stedene som lå øde i den eldste tid, de skal sette de nedrevne byene i stand, stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt."

MENIGHETENS MÅL FOR Å OPPFYLLE VISJONEN ER FEMFOLDIG:
1 Proklamere evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser og eneste vei til Gud og utrope et nådens år i fra Herren med frihet fra bånd og lenker. (Jes. 61:1-3)

2 Gjenreise det som er revet ned og være en by som ligger på et fjell. (Jes. 61:4 og Matt. 5:14)

3 Være et senter for legedom gjennom Ordets forkynnelse og Guds kraft manifestert. (Sal.107:20)

4 Være en røst av en som roper i ødemarken for å forberede Herrens komme. (Matt. 3:3 og Åp. 22:17)

5 Være en apostolisk menighet for etablering av Guds rike på Karmøy og for utsendelse av apostoliske tjenester som skal plante menigheter i Norge og utover hele verden. (Apg. 1:8)

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik