Ordet

Bibelen sier i Joh. 1:1-5: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til. I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke."

Her sies det at Ordet var hos Gud og samtidig var Ordet Gud. Videre sier Bibelen i Joh. 1:14-18: "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om Ham, og ropte ut og sa: «Det var om Ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for Han var før meg.» Og av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham."

Jesus

Det er altså slik at i begynnelsen var Ordet. Ordet BLE ikke skapt i begynnelsen. Ordet VAR! Altså har Ordet eksistert fra begynnelsen. Begynnelsen er begynnelsen. Begynnelsen av evigheten kan ikke vår menneskelige hjerne forstå. Men i vårt hjerte kan vi velge å tro Bibelen. Videre står det at Ordet var Gud og alt ble til ved Ham. Ordet er altså Gud. I vers 14 står det at Ordet ble kjød (eller fikk et legeme å bo i) og tok bolig iblant oss (menneskene). Ordet fikk et fysisk legeme. Med andre ord fikk altså Gud et fysisk legeme å bo i blant menneskene. Videre sies det at det er Ham profeten og døperen Johannes vitnet om. Den Johannes vitnet om var Jesus Kristus, Messias som skulle komme. Dette betyr at Jesus er Ordet. Og Jesus er Gud. Han gjorde Gud synlig for oss mennesker.

ORDET VAR GUD. ORDET BLE KJØD. JESUS BLE KJØD. JESUS ER ORDET.

Dersom du ønsker å vite mer om Jesus og hva Bibelen lærer oss kan du også lese vårt tros- og læregrunnlag. Du finner også en artikkel om kristen enhet her. Dersom du vil gi ditt liv til Jesus akkurat nå kan du klikke her.

Alle bibelsitater er fra Bibelen Guds Ord, (Skjetten, Norway: Hermon Forlag A/S) 1998, ©1997.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik