Jesus – din rettferdighet

I JESUS ER VI GUDS RETTFERDIGHET

Bibelen sier i 2Kor. 5:17: "Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt." JA, alt er blitt nytt. Når vi har tatt imot Jesus som vår Frelser og Herre, da er alt blitt nytt. Vi er gått over fra døden til livet – fra mørket til lyset (Joh. 5:24, 1Joh. 3:14, 1Pet. 2:9). Videre står det i vers 21 "For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i Ham." I Jesus er vi blitt Guds rettferdighet. Det betyr at så lenge vi er i Kristus (holder oss til Ham og bekjenner Ham som Herre i våre liv) har vi del i Hans rettferdighet og ER derved Guds rettferdighet i Ham.

TROEN PÅ JESUS ER NØKKELEN
Det er ved troen på Jesus at denne Guds rettferdighet blir vår. Romerne 3:26 sier: "Slik ville Gud vise Sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus."

Jesus

GODE GJERNINGER HJELPER IKKE

Efeserne 2:8-9 sier: "For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg."

FRELSEN ER HANS VERK

2Kor. 5:18-19 sier: "Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss." Initiativet tok Gud. Jesus tok straffen vi skulle hatt og forlikte oss med Gud. Jesus gjenopprettet menneskets brutte relasjon med Gud. Det er opp til oss å ta imot Guds utstrakte arm. Han aksepterer oss i Kristus Jesus. Gud ser oss gjennom Jesu blod – renset og rettferdiggjort. Jesus er din rettferdighet!

Dersom du ønsker å vite mer om Jesus og hva Bibelen lærer oss kan du også lese vårt tros- og læregrunnlag. Du finner også en artikkel om kristen enhet her. Dersom du vil gi ditt liv til Jesus akkurat nå kan du klikke her.

Alle bibelsitater er fra Bibelen Guds Ord, (Skjetten, Norway: Hermon Forlag A/S) 1998, ©1997.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik