Bli frelst

MEN HVORDAN BLIR JEG FRELST ?

Bibelen sier i Romerbrevet 10:9-10 "For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse."

Du blir frelst ved at du tror i ditt hjerte at Gud oppreiste Jesus fra de døde og ved at du bekjenner at Jesus er din Herre!

ER DET GODT NOK AT JEG BLE DØPT SOM BARN ?
NEI. Et spedbarn kan ikke bekjenne Jesus som Herre, slik Romerbrevet sier.

HVA ER DA VITSEN MED BARNEDÅP ?

Man kan se på barnedåp som en slags velsignelses-handling, men det er INGEN frelse i dåpen. Bibelen sier i 1Peter 3:21 "Den (dåpen) er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,…".

HVA MÅ JEG DA GJØRE FOR Å BLI FRELST ?

Dersom du nå vil gi ditt liv til Jesus kan du be denne bønnen: "Kjære himmelske Far, Jeg tar imot din innbydelse og kommer til deg i din Sønns, Jesu Kristi navn. Jeg kommer med all min synd, min smerte og min avhengighet. Jeg vender meg bort fra det onde og vender meg til deg, Jesus. Jeg setter min lit til deg alene. Du er den levende Guds Sønn. Jeg tror i mitt hjerte det jeg nå bekjenner med min munn: Du er min Frelser, tilgi all min synd, min Herre og min Gud. Takk for at du har tar imot meg som ditt barn. Jeg åpner meg for din Hellige Ånd og vil følge deg alle mine dager. Jeg tror på deg og tar imot deg. Amen!"

GRATULERER!  HVIS DU BA DENNE BØNNEN FRA DITT HJERTE, ER DU NÅ FØDT PÅ NY – DU ER EN NY SKAPNING I KRISTUS.

 

HVA GJØR JEG NÅ ?

Dersom du nå har bedt denne bønnen, eller bedt med dine egne ord, er du ikke alene. Der du bor har mange før deg bedt på samme måte og begynt å følge Jesus. Det som er viktig for deg nå som nyfødt er å ta til deg føde ved å lese i Bibelen og lære Jesus å kjenne. For å få en god start kan du begynne å lese i Johannes-evangeliet og fortsette med Apostelgjerningene og Romerbrevet. Dessuten er det viktig å ha fellesskap med andre kristne. På ditt hjemsted er det sikkert en god menighet du kan finne venner i. Dersom du er usikker, og ønsker råd med hensyn til hvilken menighet du skal velge, kan du sende oss en e-mail, så vil vi anbefale en menighet for deg.

Dersom du ønsker å vite mer om Jesus og hva Bibelen lærer oss kan du også lese vårt tros- og læregrunnlag. Du finner også en artikkel om kristen enhet her.

Alle bibelsitater er fra Bibelen Guds Ord, (Skjetten, Norway: Hermon Forlag A/S) 1998, ©1997.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik