En hilsen til deg

KJÆRE VENN

Du skulle bare vite hvor dyrebar du er! Kanskje er du også en av dem som ikke føler at du er verd noe, at du ikke duger til noe eller at ingen egentlig bryr seg om deg. Kanskje føler du at alt håp er ute fordi du har gjort dumme valg i livet. La meg da få fortelle deg noe helt fantastisk. Du kan velge å tro meg eller ikke. Valget er ditt, men gi meg bare litt av din tid. Slik går historien:

«En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Og han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen gav ham noe.
Men da han kom til seg selv, sa han: Hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult! Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine!»

En hyrde tar seg av fårene sine…

En hyrde tar seg av fårene sine...

Fra tid til annen tror jeg at vi alle kan kjenne oss igjen i denne historien. Vi har tatt valg i livet som ikke har ført oss dit vi kanskje drømte om, men tvert imot ført oss inn i håpløshet og mørke. Kanskje er vi også som denne sønnen kommet til oss selv og ønsker et bedre liv. Da har jeg gode nyheter til deg. Historien slutter nemlig ikke her. Les videre:

«Og han stod opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere: Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans! Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade! For denne sønnen min var død og er blitt levende igjen. Han var fortapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade.»

Og de begynte å være glade! Ikke rart det ble glede. Faren fikk sin sønn tilbake og sønnen ble straks tilgitt og tatt til nåde. Ja, ikke bare det. Han ble ikke engang spurt om alt det gale han hadde gjort, men tvert imot ble det laget i stand fest for ham! Du lurer kanskje på hvorfor jeg forteller nettopp DEG denne historien. Det er fordi den angår deg. Ja, faktisk angår den oss alle, for historien handler om Guds nåde: Hvordan Han som vår Far tar imot oss når vi kommer til oss selv og bestemmer oss for å gå Ham i møte. Han er ikke opptatt med våre feil og vår synd, men med at VI kommer tilbake til Ham. Det er fordi Han elsker oss. JA, HAN ELSKER DEG!

Gud velsigne deg!
Pastor Sveinung E. Ramstad


Dersom du ønsker å vite mer om Jesus og hva Bibelen lærer oss kan du også lese vårt tros- og læregrunnlag. Du finner også en artikkel om kristen enhet her. Dersom du vil gi ditt liv til Jesus akkurat nå kan du klikke her.

Alle bibelsitater er fra Bibelen Guds Ord, (Skjetten, Norway: Hermon Forlag A/S) 1998, ©1997.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik