Lederskap

Menigheten bygger på et teokratisk ledelsesprinsipp. Jesus Kristus er hode for menigheten. Jesus er derfor menighetens øverste leder. (Ef 1:22-23, Kol 1:17-19)

HYRDEN

Karmøy Apostoliske Menighet tror at pastoren skal være kalt og utvalgt av Gud til å lede menigheten. Pastoren er menighetens hyrde og daglige leder i administrative spørsmål.

LEDERTEAM

Pastoren utvelger seg en gruppe av modne troende med godt ry, som iflg Guds Ord "styrer sitt hus godt" til å fungere som medledere og rådgivere. Dette lederteamet består primært av "eldste" som er "tjenestegaver" (Ef 4:11-13, 1Tim 5:17, 1Pet 5:1-3). Disse skal stå sammen med hyrden om å være bærere av og vokte visjonen for menigheten.

Alle som skal være i menighetens lederteam må ha en eldstes karakter, modenhet og kvalifikasjoner iflg 1Tim. 3:1-13 og Titus 1:5-9. Vi tror at Jesus primært gir tjenestegaver til lederskap i sin menighet, men Jesus kaller også andre til lederskap. Vi som menighet og lederskap må gjenkjenne dette kall i mennesker Han gir oss.

ADMINISTRASJONSRÅD / STYRE

Pastor og lederteam utvelger seg en gruppe av modne troende med godt ry, som iflg Guds Ord "styrer sitt hus godt" til å fungere som medledere og rådgivere primært i alle administrative og økonomiske saker.

SKRIFTENS GRUNNLAG FOR EN APOSTOLISK LEDERSKAPSMODELL

Jesus Kristus er hode for Menigheten. Jesus er derfor menighetens øverste leder:
Ef 1:22-23, Kol 1:17-19

Det skal være en gruppe av eldste (ledere) i enhver menighet:
Apg 14:23, 20:17, 1.Tim 5:17

Lederteamet skal primært bestå av eldste som er tjenestegaver:
Ef 4:11-13, 1.Tim 5:17, 1.Pet 5:1-3, 2.Joh 1, 3.Joh 1

Prinsippet om "første blant likemenn":
Apg 2:14, 14:12, 15:13, Gal 2:11,12, Åp 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14

Menighetens medlemmer skal gis rikelig mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter, bli hørt og gjort delaktige i viktige prosesser i menigheten:
Apg 6:5, Apg 15:4, 22, 2.Kor 8:19

Pastor og lederteam søker god forankring i menigheten før de tar den endelige beslutningen i viktige og prinsipielle saker for menigheten:
Apg 6:6, Apg 15:19, 23, 28

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik