Pastoren vår

Karmøy Apostoliske Menighet startet offisielt med møter på Folkets Hus i Kopervik 22. april 2001. Sveinung Espeland Ramstad er grunnlegger og pastor for menigheten. Han har tidligere vært engasjert i ungdomsarbeid i ti år, senest fire år som ungdomspastor i Haugesund, men kjente sommeren 1999 at Herren kalte ham til å gå inn i nye områder av tjeneste. Under et studieopphold i Assemblies of God i Phoenix, USA samme høst opplevde han en konkret tiltale på å pionere frem og reise opp en apostolisk menighet på Karmøy. Pastor Sveinung Espeland Ramstad med sin hustru Monica

Han har en levende visjon om å se mennesker forvandlet og satt i frihet. Hans forkynnelse preges av åpenbaring i Skriften og en brennende pasjon for at mennesker må oppleve friheten i Kristus og få all mulig hjelp og støtte til å vokse i kjennskap til Jesus og bli en aktiv disippel. Hans tjeneste preges også av Den Hellige Ånds kraft til tegn, under og mirakler.

I mange år har vår pastor også reist til andre menigheter i inn- og utland med et livsforvandlende budskap fra Herren. Han har opplevd at Gud mirakuløst har åpnet dører på stengte steder innen ulike kirkesamfunn. Der budskapet om Jesus kan forkynnes kompromissløst har han sett mennesker få sine liv forvandlet ved Guds kraft. Døende mennesker har mirakuløst blitt reist opp av sykesengen. Mennesker fullstendig demonbesatt og lenket av Djevelen har blitt totalt utfridd.

De siste årene har hans forkynnelse i stor grad rettet seg mot apostolisk menighetsbygging, pionerarbeid og visjonært lederskap, men han er også en sterk advokat for den sunne lære idet han tar direkte oppgjør med falsk og forførende lære som er i ferd med å snike seg inn i norsk kristenhet. Han har også en sterk pasjon for å se en sann enhet vokse frem blant Guds barn og tror dette vil bli en viktig nøkkel i den siste tids innhøstning.

Pastor Sveinung er lykkelig gift med Monica, som er fra Ploiesti i Romania. Dersom dere ønsker å invitere pastoren til deres menighet, eller dere lurer på noe, kontakt oss via vår Facebook-side. Pastorens blogg finnes her.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik